Piesakies vienreizējai Sociālās palīdzības stipendijai!

Neiet viegli un nepieciešama palīdzība ar naudas līdzekļiem? Piesakies vienreizējajai Sociālās palīdzības stipendijai!
Līdz katra mēneša 15. datumam Liepājas Universitātes (LiepU) Studentu padome (SP) aicina studentus pieteikties Sociālās palīdzības stipendijai, iesniedzot nepieciešamos dokumentus 125. telpā.

Stipendiju var saņemt, ja:
- nesaņem mērķstipendiju no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem;
- nav citu ienākumu, tai skaitā nesaņem stipendiju vai citu valsts pabalstu;
- esi uzņemts konkursa kārtībā un studē LiepU;
- ir maznodrošinātā vai trūcīgā statuss;
- pats vai vecāki ir bezdarbnieki;
- nesaņem studējošo kredītu.

Stipendijas nolikumu un iesnieguma veidlapu meklē: www.liepu.lv

Neskaidrību gadījumā uz jūsu jautājumiem atbildes sniegs Monta Rakšte pa tālruni 29983420 vai e-pastu: monta.rakste@gmail.com.
yeah
LiepuSP, 2017-02-02